Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Wyrównywanie szans osób chorych i niepełnosprawnych z powodu schizofrenii i innych chorób psychicznych w dziedzinie społecznej, zawodowej i zdolności samodzielnej egzystencji. 2 . Ochrona godności osób chorych i niepełnosprawnych z powodu schizofrenii i innych zaburzeń psychicznych. 3 .Rehabilitacja, readaptacja społeczna osób chorych i niepełnosprawnych z powodu schizofrenii i innych zaburzeń psychicznych. 4 . Promocja zdrowia psychicznego

Dane naszego OPP: