Kilka słów o naszej organizacji:

- wychowanie i edukacja dzieci i młodzieży w oparciu o idee wychowawczo-edukacyjne Rudolfa Steinera - rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających wcieleniu w życie tych idei - upowszechnianie ich w Polsce oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania

Dane naszego OPP: