Kilka słów o naszej organizacji:

Wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dane naszego OPP: