Kilka słów o naszej organizacji:

1 .OPIEKA NAD DZIEĆMI CHORYMI PRZEWLEKLE I ICH RODZINAMI, ZE SZCZEGÓLNYMUWZGLĘDNIENIEM DZIECI CHORYCH ONKOLOGICZNIE, 2 .PROPAGOWANIE WIEDZY MEDYCZNEJ I PSYCHOLOGICZNEJ ORAZ ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT SCHORZEŃ ONKOLOGICZNYCH, 3 .SZERZENIE POSTAW AKCEPTACJI I POMOCY OSOBOM CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM, 4 .PROFILAKTYKA - RÓŻNORODNE DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU KSZTAŁTOWANIE I ROZWIJANIE POSTAW ORAZ ZACHOWAŃ SŁUŻĄCYCH ZDROWIU, W TYM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SIEBIE, AKTYWNOŚCI, ŻYCZLIWOŚCI

Dane naszego OPP: