Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Krzewienie sportu i kultury fizycznej 2 . Wychowanie dzieci i młodzieży 3 . Uczestnictwo w rozgrywkach ligowych i zawodach sportowych.

Dane naszego OPP: