Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych poprzez kulturę fizyczną i sport.

Dane naszego OPP: