Kilka słów o naszej organizacji:

Celami statutowymi fundacji są 1 . Inicjowanie, wspieranie, organizowanie i finansowanie działalności charytatywnej zgodnie ze wskazaniami katolickiej nauki społecznej 2 . skupianie wokół idei fundacji przedstawicieli społeczności lokalnych i działaczy sfery społeczno- politycznej 3 . Wspieranie , organizowanie i finansowanie dóbr kultury i zabytków diecezji łowickiej

Dane naszego OPP: