Kilka słów o naszej organizacji:

Wspomaganie lekarzy seniorów poprzez: otoczenie samotnych lekarzy opieką, zapewnienie zorganizowanej opieki dla lekarzy emerytów znajdujących w trudnej sytuacji materialnej, działania na rzecz promocji zdrowia.

Dane naszego OPP: