Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, realizowana przez świadczenie pomocy dzieciom z chorobą nowotworową oraz ich rodzinom w procesie leczenia na oddziałach onkologii dziecięcej zakładów opieki zdrowotnej i placówkach szpitalnych.

Dane naszego OPP: