Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . nieodpłatne świadczenie opieki, wspieranie dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, cierpiących na schorzenia ograniczające życie, w szczególności przez świadczenie czynności opiekuńczo- leczniczych, świadczenie opieki paliatywnej oraz pomoc ich rodzinom. 2 . nieodpłatne zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób, o których mowa w punkcie 1 oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, 3 . nieodpłatne wspieranie w żałobie rodzin dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, którzy zmarli z powodu innych przyczyn niż schorzenia ograniczające życie 4 . nieodpłatne wprowadzanie i rozwijanie modelu świadczeń opiekuńczo- leczniczych i domowej opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w Polsce i za granicą, 5 . nieodpłatne świadczenie pomocy materialnej w stosunku do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, ciężko poszkodowanych w wyniku wypadków komunikacyjnych, 6 . budowa i prowadzenie w Krakowie Centrum Opieki Wyręczającej dla Przewlekle i Nieuleczalnie Chorych Dzieci, wraz z Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym Opieki Paliatywnej nad Dziećmi, będącymi wyrazem dążenia do wdrażania nowoczesnych form opieki nad nieuleczalnie chorymi dziećmi i ich rodzinami.

Dane naszego OPP: