Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest pomoc rodzinom w ich problemach życia rodzinnego - poprzez pracę misyjną i duszpasterską. Szczególne miejsce w programie Fundacji zajmuje kontynuacja oraz rozwijanie dorobku misyjnej i duszpasterskiej pracy małżeństwa Waltera i Ingrid Trobisch.

Dane naszego OPP: