Kilka słów o naszej organizacji:

-wspieranie, rozwój promocja polskiego sportu młodzieżowego - wspieranie, rozwój i promocja sportu i kultury fizycznej wśród niepełnosprawnych - podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości - upowszechnianie sportu jako przeciwdziałanie patologiom społecznym - rozwój i budowa infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży - udzielanie pomocy materialnej młodym sportowcom i organizacjom sportowym - promocja klubów i organizacji sportowych - promocja młodych sportowców

Dane naszego OPP: