Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi 2 ) integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu 3 ) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym

Dane naszego OPP: