Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Jakub Leszek KOWALSKI

Przekaż swój 1%podatku dla chorego na białaczkę Kuby Kowalskiego

Kilka słów o naszej organizacji:

- pomoc, w tym pomoc społeczna, dzieciom i młodzieży chorym na choroby nowotworowe oraz ich rodzinom, - ochrona i promocja zdrowia oraz ratowania życia dzieci, • wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym, - promowanie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa wśród grup wykluczonych.

Dane naszego OPP: