Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz jego członków poprzez popularyzację i rozwój psychofizyczny. 2 . Organizowanie zajęć korekcyjno - rehabilitacyjnych. 3 . Reprezentowanie interesów sportu po transplantacji w organizacjach krajowych i międzynarodowych. 4 . Popularyzacja idei transplantacyjnej.

Dane naszego OPP: