Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym Akcji Katolickiej Diecezji 0c15delsko-Żywieckiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

Dane naszego OPP: