Kilka słów o naszej organizacji:

Podstawowym celem Stowarzyszenia są działania mające na celu wspieranie idei samorządności, ochrona interesów oraz współdziałanie na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego jednostek samorządowych ziemi rawskiej.

Dane naszego OPP: