Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe organizacji: - pielęgnowanie tradycji Zespołu Szkół w Głuchołazach, - wspomaganie szkoły w rozszerzaniu bazy dydaktycznej oraz w rozwijaniu pozalekcyjnej działalności edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej, - promowanie absolwentów szkoły w środowisku lokalnym, polegające na eksponowaniu ich wiedzy i umiejętności przydatnych w rozwoju społeczno-gospodarczym, - propagowanie osiągnięć szkoły i jej uczniów oraz absolwentów, - wspomaganie współpracy szkoły z innymi wspólnotami i ze społecznością lokalną, - poprawa szans edukacyjnych młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży pochodzącej i zamieszkującej na terenie wiejskim, z rodzin ubogich, niepełnosprawnych, - wspieranie i promocja innowacyjności, - promocja młodzieży i szkoły. - prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej i ciągły rozwój tej placówki

Dane naszego OPP: