Kilka słów o naszej organizacji:

Głównym działaniem Klubu jest organizowanie i propagowanie wychowania fizycznego i sportu kwalifikowanego w zakładach pracy, placówkach oświatowych, instytucjach oraz wśród mieszkańców z terenu działania Klubu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000246682
  • e-mail: jan-irza@wp.pl
  • Adres: PLAC WOLNOŚCI 22, 57-120 WIĄZÓW