Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM DOMU JEST ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI MIESZKAŃCOM ORAZ ZASPOKOJENIE NIEZBĘDNYCH POTRZE0011 BYTOWYCH, ZDROWOTNYCH, RELIGIJNYCH I SPOŁECZNYCH W SPOSÓ0011 I W STOPNIU UMOŻLIWIAJĄCYM IM GODNE ŻYCIE

Dane naszego OPP: