Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM DOMU JEST ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI MIESZKAŃCOM ORAZ ZASPOKOJENIE NIEZBĘDNYCH POTRZE0011 BYTOWYCH, ZDROWOTNYCH, RELIGIJNYCH I SPOŁECZNYCH W SPOSÓ0011 I W STOPNIU UMOŻLIWIAJĄCYM IM GODNE ŻYCIE

Dane naszego OPP: