Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Stowarzyszenia są: 1 . Wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy ogólnej oraz szczegółowej z dziedzin nauki, kultury, edukacji oraz sztuki. 2 . Promocja i organizacja wolontariatu oraz działalności charytatywnej.

Dane naszego OPP: