Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Ochrona, utrzymanie oraz rozwój kolei wąskotorowych 2 . Reklama kolei 3 . Walka z bezrobociem 4 . Rozwój Turystyki i aktywnych form wypoczynku 5 . Ochrona środowiska naturalnego 6 . Wychowanie młodzieży 7 . Wspieranie inicjatyw przyczyniających się do rozwoju społeczno- gospodarczego terenów przylegających do sieci kolei wąskotorowej 8 . Ochrona i odnawianie zabytków związanych z koleją - tworzenie skansenów

Dane naszego OPP: