Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Polskiego Towarzystwa Hipiatrycznego jest: 1 . rozwijanie i upowszechnianie zagadnień związanych z patologia koni 2 . inspirowanie i poprawianie programów kształcenia i specjalizacji w zakresie patologii koni 3 . reprezentowanie i wydawanie opinii w zakresie zagadnień dotyczących patologii koni

Dane naszego OPP: