Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: a) Pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, zastępczych i ubogich. b) Udzielanie pomocy rodzinom tych dzieci w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. c) Wspomaganie harmonijnego rozwoju dzieci, profilaktyka uzależnień. d) Uspołecznianie i usamodzielnianie dzieci i młodzieży. e) Wdrażanie dzieciom zasad życia społecznego i patriotyzmu lokalnego. f) Pozyskiwanie ludzi dobrej woli gotowych bezinteresownie udzielać wyżej wymienionej pomocy i opieki dzieciom. g) Współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi, kościelnymi, organizacjami pozarządowymi, innymi jednostkami organizacyjnymi i osobami fizycznymi w zakresie swojej działalności. h) Promowanie miasta i gminy Żory.

Dane naszego OPP: