Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Działalność statutowa

Pomagamy finansami, specjalistycznym sprzętem i wolnym czasem. Nasze główne obszary niesienia pomocy to rehabilitacja ruchowa, rozwój społeczno-kulturalny i wyrównywanie braków intelektualnych.

Nasza strona www: http://radosc-dzieciom.com

Dane naszego OPP: