Kilka słów o naszej organizacji:

Niesienie pomocy osobom bezdomnym oraz ubogim,starszym,chorym,niepełnosprawnym i innym osobom potrzebującym pomocy w duchu Patrona św.Brata Alberta

Dane naszego OPP: