Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

prowadzenie terapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Od 2005 roku zmieniamy świat, działając na rzecz zdrowia i szczęścia dzieci oraz młodzieży z niepełnosprawnością. Wspieramy także ich rodziny. Wśród naszych podopiecznych są m.in. dzieci i młodzież z mózgowym porażeniem dziecięcym, z upośledzeniem umysłowym, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, z wrodzonymi wadami układu nerwowego. Staramy się udzielać im wszechstronnej pomocy, organizując różne formy systematycznego wsparcia indywidualnego i grupowego.

Nasza strona www: www.wsparcie.org.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

Wyobraź sobie, że masz kredkę - niesamowitą, pomarańczową, pachnącą jak kredki z Twojego dzieciństwa. To kredka wyjątkowa! Potrafi więcej, bo zmienia świat! Od 2005 roku zmieniamy świat, działając na rzecz zdrowia i szczęścia dzieci oraz młodzieży z niepełnosprawnością.

Dane naszego OPP: