Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

00 72 niesienie wszelkiego rodzaju pomocy stomatologicznej i medycznej osobom jej potrzebującym, a w szczególności dzieciom oraz młodzieży z wadami rozwojowymi, osobom starszym i niepełnosprawnym; - niesienie wszelkiego rodzaju pomocy stomatologicznej i medycznej dzieciom oraz młodzieży z placówek socjalnych, typu dom dziecka oraz rodzina zastępcza; 00 72 regularne bezpłatne konsultacje i przeglądy grup dzieci w wieku przedszkolnym na terenie województwa mazowieckiego; 00 72 wspieranie i organizowanie działań związanych z opieką stomatologiczną i medyczną nad dziećmi oraz młodzieżą z wadami rozwojowymi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi; 00 72 pomoc i programy na rzecz dzieci i młodzieży, mające na celu propagowanie zasad higieny i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP: