Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa jest: 1 ) działanie na rzecz wszechstronnego kulturalnego i społeczno - gospodarczego rozwoju gminy Łyse oraz pobudzanie w tym zakresie inicjatywy społecznej, 2 ) integrowanie osób pochodzących z tego terenu w celu wyzwolenia inicjatyw na rzecz jej rozwoju, 3 \) kultywowanie, dokumentacja i ochrona folkloru oraz artystów i twórców ludowych, 4 ) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, 5 \) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 6 ) promocja kultury kurpiowskiej w kraju i zagranicą.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000240784
  • e-mail: goksirlyse@wp.pl
  • Telefon: 297725047
  • Adres: UL. KOŚCIELNA 19, 07-437 ŁYSE