Kilka słów o naszej organizacji:

Działalności rekreacyjna związana ze sportem, turystyczna, opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży

Dane naszego OPP: