Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy w różnych formach ludziom cierpiącym na padaczkę i ich rodzinom we wszystkich sprawach życia publicznego w celu ich społecznej integracji rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych, przeciwdziałania ich dyskryminacji, przestrzegania wobec nich praw człowieka inicjowania i organizowania samopomocy wzajemnej w dążeniu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz zapewnienie im opieki i ochrony prawnej.

Dane naszego OPP: