Kilka słów o naszej organizacji:

1 . WSZECHSTRONNA POMOC DZIECIOM I OSOBOM DOROSŁYM Z WADA SŁUCHU I DODATKOWYMI ZABURZENIAMI 2 . UDZIELANIE WSPARCIA ICH RODZINOM I OPIEKUNOM 3 . ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE RÓZNYCH FORM EDUKACJI, REHABILITACJI, TERAPII I OPIEKI DZIECIOM I OSOBOM DOROSŁYM Z WADA SŁUCHU I DODATKOWYMI ZABURZENIAMI 4 . WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI I INSTYTUCJAMI ZAJMUJACYMI SIE NIEPEŁNOSPRAWNYMI DZIECMI I OSOBAMI DOROSŁYMI 5 . PROMOCJA PROBLEMU I POTRZEB TEGO SRODOWISKA 6 . RZECZNICTWO INTERESÓW I PRAW DZIECI ORAZ OSÓ0011 DOROSŁYCH Z WADA SŁUCHU I DODATKOWYMI ZABURZENIAMI

Dane naszego OPP: