Kilka słów o naszej organizacji:

Popularyzacja, upowszechnianie, organizacja i rozwój jeździectwa jako metody rehabilitacji dzieci i młodzieży Rozwój sportu jeździeckiego w tym osób niepełnosprawnych Inicjowanie tworzenia i rozwijania integracyjnych ośrodków jeździeckich Integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Promocja i organizacja wolontariatu Prowadzenie działalności naukowej i badawczej związanej z końmi i jeździectwem

Dane naszego OPP: