Kilka słów o naszej organizacji:

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin - wspieranie organizacyjne i finansowe rozwoju oraz działalności Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat.

Dane naszego OPP: