Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy merytorycznej, psychologicznej, finansowej i zakup sprzętu medycznego osobom chorym, placówkom zdrowia, przede wszystkim Szpitalowi św. Józefa w Mikołowie. Założeniem od 11 lat stowarzyszenia jest bycie z człowiekiem potrzebującym wsparcia. Dlatego w ubiegłym roku prowadziliśmy kontynuując akcję oświatowe dla społeczności mikołowskiej.

Dane naszego OPP: