Kilka słów o naszej organizacji:

pomoc dzieciom, wsparcie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcia dziennego, wsparcie uzdolnionych dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego, promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci
i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym

Dane naszego OPP: