Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) Udzielanie osobom niepełnosprawnym pomocy w problemach dnia codziennego, w tym opieki duchowej; 2 ) Pozyskiwanie oraz zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie powyższej pomocy; 3 ) Rehabilitacja ruchowa, społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych; 4 ) Prowadzenie działalności w zakresie sportu osób niepełnosprawnych; 5 ) Prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Dane naszego OPP: