Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a) Udzielanie osobom ciężko chorym i umierającym wsparcia duchowego, psychicznego, społecznego i organizacyjnego, a także opieki wspomagającej opiekę medyczną. b) Udzielanie pomocy rodzinom i bliskim osób chorych i umierających. c) Wszelkie działania podejmowane na rzecz godnego życia w chorobie i godnego umierania. d) Wspieranie rekonwalescencji i powrotu do dobrego życia osób, które zetknęły się z chorobą. e) Finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie form świadczenia pomocy zdrowotnej. f\) Promocja i organizacja wolontariatu. g\) Promocja zdrowia h\) Propagowanie idei dawstwa szpiku- organizowanie akcji informacyjnych propagujących przeszczep szpiku jako skuteczną metodę leczenia wielu chorób i) Ochrona środowiska. Recycling j)Integracja społeczna. Aktywizacja społeczna, zawodowa i środowiskowa. Rozwój społeczności lokalnych k) Działania przeciwko wykluczeniu społecznemu i zawodowemu l) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych m) Budowanie społeczeństwa obywatelskiego n) Kształtowanie i promocja wartościowych postaw człowieka

Dane naszego OPP: