Kilka słów o naszej organizacji:

Rozwój i popularyzacja piłki nożnej lub innych dyscyplin sportowych. Współudział w wychowaniu młodzieży. Współpraca ze szkołami, placówkami oświatowymi i kulturalnymi.

Dane naszego OPP: