Kilka słów o naszej organizacji:

ROZWIJANIE RÓŻNYCH FORM KULTURY FIZYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY. KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH CECH CHARAKTERU I OSOBOWOŚCI. INTEGROWANIE ŚRODOWISK UCZNIOWSKICH, RODZICIELSKICH I NAUCZYCIELSKICH NA TERENIE SWOJEGO DZIAŁANIA.

Dane naszego OPP: