Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenie jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieraniu ich rodzin (art.4 Statutu)

Dane naszego OPP: