Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Radawczyk, 2 ) Integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu, 3 ) Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym

Dane naszego OPP: