Kilka słów o naszej organizacji:

a) utworzenie, prowadzenie i finansowanie działalności centrum rehabilitacyjno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, b) prowadzenie działalności w zakresie nauki, oświaty i wychowania kultury i sportu w celu poprawienia warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych, c) prowadzenie działań dla poprawy warunków świadczenia pomocy lekarskiej i rehabilitacji rodzinom dzieci niepełnosprawnych, d) prowadzenie działań dla promocji ochrony zdrowia dzieci niepełnosprawnych, e) prowadzenie innych działań zgodnych z duchem statutu.

Dane naszego OPP: