Kilka słów o naszej organizacji:

rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań związanych z niesieniem pomocy rodzinom patologicznym, wychowankom domów dziecka i dzieciom trudnym, wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do wychowawców i wychowanków domów dziecka, upowszechnianie idei pomocy dla osób potrzebujących wsparcia a także przyczynianie się do powrotów dzieci do domów rodzinnych, pomocy w usamodzielnianiu się wychowankom domów dziecka oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

Dane naszego OPP: