Kilka słów o naszej organizacji:

Wspieranie rozwoju oraz wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i zaburzeniami rozwojowymi w zakresie edukacji, rehabilitacji, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, kultury, rekreacji, sportu, aktywizacji społecznej i zawodowej.

Dane naszego OPP: