Kilka słów o naszej organizacji:

niesienie pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym , ofiarom przemocy i ich rodzinom, ludziom zagrożonym wykluczeniem, osobom chorym wymagającym leczenia szpitalnego i rehabilitacji. Zjednoczenie ludzi dobrej woli, gotowych do udzielania pomocy.

Dane naszego OPP: