Kilka słów o naszej organizacji:

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin: pomoc prawna, psychologiczna, medyczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna, pomoc ofiarom wypadków drogowych, przeciwdziałanie bezrobociu, alkoholizmowi, narkomanii i przemocy oraz przestępczości i demoralizacji nieletnich, promocji zdrowi, ochrony życia i mienia.

Dane naszego OPP: