Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Inicjowanie, organizowanie, upowszechnianie oraz rozwijanie, integrowanie i realizacja działań rehabilitacyjno-edukacyjnych osób z dysfunkcją narządu wzroku i ich rodzin 2 .Współdziałanie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia 3 . Dbanie o wysoką etykę zawodową członków 4 . Współdziałanie w organizowaniu opieki zdrowotnej w zakresie reprezentowanej specjalności

Dane naszego OPP: