Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Udzielanie osobom ciężko i terminalnie chorym z powodu choroby nowotworowej opieki medycznej i duchowej przystosowanej do szczególnych potrzeb tych chorych. 2 .Udzielanie pomocy rodzinom osób ciężko chorych w sprawowaniu opieki nad chorym. 3 .Jednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie powyższej opieki. 4 .Opieka, o której mowa świadczona jest nieodpłatnie.

Dane naszego OPP: