Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest: - tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu wyczynowego i kultury fizycznejprzez jego członków: a zwłaszcza jeździectwa - uczestniczenie w imprezach sportowych i organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim - rozwój różnych dyscyplin sportowych oraz stałe podnoszenie poziomu sportowego - współpraca z władzami oświatowymi i szkołami działającymi na terenie gminy i poza nią - zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi - podejmowanie innych przedsięwzięć w celu realizacji działań statutowych

Dane naszego OPP: